58. Měření nezaměstnanosti

      V zásadě stát nezajímá dobrovolná nezaměstnanost (nechceš pracovat - nemusíš, ovšem se všemi finančními a sociálními důsledky). Měříme proto pouze nedobrovolnou nezaměstnanost ukazatelem míra nezaměstnanosti:

                             U nedobrovolně nezaměstnaní, hledající aktivně práci
                    u = ---------------------------------------------------------------------------------  . 100 %
                             L ekonomicky aktivní obyvatelstvo

L = E + U     kde E jsou zaměstnaní, U nedobrovolně nezaměstnaní.

Do ekonomicky aktivního obyvatelstva tedy nezapočteme dlouhodobě nemocné, dobrovolně nezaměstnané apod.

Friedman a monetaristé prosazují pojem přirozené míry nezaměstnanosti, tedy takové míry, která je ještě pro ekonomiku únosná a z určitého pohledu dokonce potřebná 

  • aby firmy v době expanze měly zdroje pracovníků pro rozšiřování produkce, 

  • aby na základě zákona nabídky a poptávky existoval tlak na efektivní výši mezd.

Keynesiánci s touto teorií nesouhlasí a tvrdí, že nedobrovolná nezaměstnanost je ze sociálního hlediska nepřijatelná.

 

předchozí strana    obsah      následující strana              test