57. Nezaměstnanost

Nezaměstnanost vzniká, pokud na trhu práce převyšuje nabídka práce zaměstnanců poptávku firem.

Rozlišujeme:
      
nezaměstnanost dobrovolná - stát ji neřeší; 
      
nezaměstnanost nedobrovolná - stát ji sleduje a pomáhá řešit:

·       aktivní opatření - podpora vzniku nových pracovních míst, zaměstnávání absolventů škol, daňové úlevy při zaměstnávání postižených občanů apod.;

·       pasivní opatření - podpora v nezaměstnanosti ze státního rozpočtu.

Příčiny nezaměstnanosti:
1.   
frikční nezaměstnanost - krátkodobá, při změně zaměstnavatele,  
2.    
strukturální - útlum určitých oborů v ekonomice (těžký průmysl apod.),  
3.    
cyklická - ekonomika se vyvíjí v hospodářských cyklech, v období krize a sedla je vysoká nezaměstnanost.

Nedobrovolnou nezaměstnanost měříme ukazatelem míry nezaměstnanosti (v %). V současné době se u nás nezaměstnanost zvyšuje a blíží se evropskému průměru (doposud jsme byli vždy pod průměrem).

Na celonárodní úrovni  řeší otázky nezaměstnanosti  Rada pro sociální dialog (tripartita).  

předchozí strana    obsah      následující strana              test