64. Mezinárodní konkurence

Mezinárodní konkurence má řadu rysů společných s konkurencí uvnitř jedné ekonomiky, navíc je však ovlivněna specifickými mechanismy:

    struktura subjektů mezinárodního obchodu - kromě národních firem zde působí mezinárodní firmy (transnacionální korporace), které mají řadu oligopolních a monopolních prvků a narušují volnou soutěž. Na druhou stranu nemůžeme nadnárodním firmám upřít ekonomické efekty z velkovýroby (vyrábí pro mnohem větší než jen národní trhy) a pružné využívání absolutních výhod té které země.

    druhou specifikou je účast států v mezinárodním obchodě - mezinárodní obchod tedy není pouze věcí ekonomických kriterií a mechanismů, ale výrazně zde vstupují politické a strategické zájmy (byť často neefektivní) a státy mají tendenci uplatňovat ochranářství (protekcionismus) vnitřního trhu a národních firem před zahraniční konkurencí. Mezinárodní obchod je regulován řadou mezistátních (bilaterálních i multilaterálních) smluv. Proti protekcionismu v mezinárodním obchodě a za odbourání překážek vyvíjí své úsilí mezinárodní organizace WTO (dříve GATT).

předchozí strana    obsah      následující strana              test