65. Cíle a nástroje vnější měnové a obchodní politiky

Vnější měnová a obchodní politika je jedním ze základních nástrojů hospodářské politiky.
Jejími základními cíli jsou:

   v dlouhodobém horizontu udržet vyrovnanou platební bilanci země (rovnováhu mezi toky směřujícími ze země ven a toky směřujícími do země).
   regulace měnového kurzu - vzhledem k existenci řady odlišných národních měn ovlivňují zahraniční obchod a platební bilanci měnové kurzy.

Nástroje:
   nepřímé nástroje (tržně orientované):

  • intervence na devizových trzích - centrální banka nakupuje nebo prodává devizy;
  • opatření fiskální a monetární politiky ovlivňující zároveň rovnováhu platební bilance.

   přímé nástroje (administrativní):

  • kvóty,
  • cla, vývozní subvence,
  • neviditelné překážky dovozu (technické normy, kvalitativní parametry, certifikáty apod.).

 předchozí strana    obsah      následující strana           test