66. Mezinárodní finanční trhy

Finanční trhy neznají hranice a jsou jedním z čelných průkopníků globalizace se všemi pozitivy i negativy, které tento proces přináší. Základní členění finančních trhů (národních i mezinárodních):

  peněžní trhy - trhy s "krátkými penězi" do jednoho roku - mezibankovní trhy, krátkodobé cenné papíry;

  kapitálové trhy - transakce přesahující 1 rok - mezinárodní dlouhodobé úvěry, mezinárodní přímé investice, trhy s cennými papíry dlouhodobými (akcie, obligace, bondy, dluhopisy, deriváty těchto papírů apod.) - zde se setkáme se specifickými organizátory trhu - akciovými burzami. Nejznámější jsou burzy v New Yorku (NYSE), tokijská burza, frankfurtská burza, londýnská burza, pařížská burza, vedle nich jsou burzy s národní působností (například naše BCP Praha) a také mimoburzovní organizátoři (v Americe nejznámější NASDAQ, u nás RM-systém). V současné době vrcholí snahy o propojování burz a vytváření několika málo velkých celosvětových center obchodu s cennými papíry.

  devizové trhy - specializují se na promptní a především pak termínované obchody s devizami (devizové deriváty). V některých případech nám budou prolínat s peněžními trhy. Pro dobré porozumění byste měli znát pojmy devizy, valuty.

  trhy s drahými kovy - vzhledem ke snižujícímu se významu drahých kovů jako uchovatele hodnot, klesá i význam tohoto mezinárodního trhu.

 předchozí strana    obsah      následující strana                 test