72. Evropská unie

Evropa začala v tomto století zaostávat v dynamice ekonomického vývoje za ostatními světovými hospodářskými centry (USA, Japonsko a jihovýchodní Asie). Jedním ze základních důvodů tohoto jevu byla značná rozdrobenost a zkostnatělost jednotlivých národních ekonomik starého kontinentu. To si uvědomovali čelní představitelé nejvýznamnějších evropských států a již od konce druhé světové války začali vyvíjet politické aktivity k hospodářskému sjednocení Evropy.

Integrace může mít v zásadě dvě podoby:

       federalistická - státy se sjednotí politicky a ekonomická integrace následuje po politické integraci. Tento proces byl typický pro USA;

       funkcionalistická - státy se propojují nejdříve ekonomickými vazbami a úplná politická integrace je završením tohoto ekonomického integračního procesu. To je cesta, kterou se vydala Evropa.

 

předchozí strana    obsah      následující strana