73. Historie EU

   1952 - založení Evropského sdružení uhlí a oceli (ESUO). Zde poprvé v evropské historii došlo k přenesení kompetencí z národní úrovně na nadnárodní orgán.

   1957 - Evropské hospodářské společenství (EHS) - Římské dohody - společné řízení Evropy nejen v oblastech uhlí a oceli, ale i v jiných hospodářských oblastech. Vzniká také Euroatom - Evropské společenství pro atomovou energii a jeho mírové využití.

   K dalšímu oživení integračních snah  dochází v 70. letech, kdy přichází světové ropné šoky a významná evropská odvětví se dostávají do krizí (ocel, textil). Spolupráce evropských zemí byla jedinou cestou, jak si v této situaci pomoci.

   1978 - podepsána dohoda o Evropském měnovém systému a byla zavedena zúčtovací měnová jednotka ECU. Tato měna se používala pouze k mezinárodnímu bezhotovostnímu styku, nicméně byl to další ekonomický krůček k evropské integraci.

   1987 - Jednotný evropský akt - dokončení vytvoření jednotného trhu EHS, zajišťujícího volný pohyb osob,zboží a kapitálu (odpovídá třetímu stupni ekonomické integrace - společný trh).

   1992 - Maastrichtská dohoda - smlouva o Evropské unii. Zde už byla vytyčena pravidla hospodářské unie a učiněny první kroky k úplné ekonomické unii.

   1997 – konference v Amsterodamu a v Lucembursku o dalším osudu EU a umožnění rozšiřování EU o další členy.

   1999 - zahájení Evropské měnové unie EMU - jedenáct zemí EU (tzv. eurozóna) začalo proces nahrazování národních měn společnou měnou euro. Členy měnové unie se zatím nejsou: Velká Británie, Dánsko, Švédsko a Řecko (Řecko by se mělo stát členem od 1.1.2001). Proces přechodu na euro jako jedinou měnu EMU bude ukončen 1.1.2002, kdy budou dány do oběhu bankovky a mince euro.

 

předchozí strana    obsah      následující strana