522 Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek je svým charakterem 

Dlouhodobý majetek je součástí aktiv firmy.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test