523 Členění dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek dělíme podle charakteru majetku:

hmotný dlouhodobý majetek - min. cena 40.000 Kč, odepisuje se,

nehmotný majetek - min cena 60.000 Kč, odepisuje se,

finanční majetek - min cena není stanovena, neodepisuje se.

Všechny uvedené druhy dlouhodobého majetku musí splňovat podmínku dlouhodobé použitelnosti ve firmě (minimálně jeden rok). Tato podmínka není dotčena dřívějším prodejem či zničením majetku.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test