523 Členění dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek dělíme podle charakteru majetku:

hmotný dlouhodobý majetek - minimální cena 80.000 Kč, odepisuje se daňovými i účetními odpisy,

nehmotný majetek - minimální cena pro daňové účely není stanovena, odepisuje se pouze účetně,

finanční majetek - minimální cena není stanovena, neodepisuje se.

Všechny uvedené druhy dlouhodobého majetku musí splňovat podmínku dlouhodobé použitelnosti ve firmě (minimálně jeden rok). Tato podmínka není dotčena dřívějším prodejem či zničením majetku.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test

© 2022  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

 

Ekonomie - stručný přehled 2022/2023.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ.

Učebnici Ekonomie stručný přehled můžete koupit v našem eshopu

Každý rok v srpnu vychází v aktualizovaném vydání - neučte se zastaralé informace.