Obsah - výuka - DLOUHODOBÝ MAJETEK

  Členění dlouhodobého majetku

   Způsoby pořízení dlouhodobého majetku

   Oceňování dlouhodobého majetku a odepisování

   Evidence dlouhodobého majetku

   Reprodukce dlouhodobého majetku

   Technický rozvoj

 

 zpět na obsah PODNIKOVÁ EKONOMIKA

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.