542    Odpisy daňové a účetní

  Odpisy daňové a  účetní: budeme-li vycházet z teoretického předpokladu, že odpisy vyjadřují skutečnou míru opotřebení toho kterého dlouhodobého majetku ve firmě, dosáhneme jejich pomocí dobrého přehledu o skutečné výši majetku firmy. Takto tvořeným odpisům říkáme účetní odpisy - metoda jejich výpočtu je závislá na potřebách  firmy a je volitelná. Protože však výše odpisů významně ovlivňuje výši daně z příjmu, stát závazně určuje metodu výpočtu odpisů pro účely výpočtu základu této daně a těmto odpisům říkáme daňové odpisy.

  Daňové odpisy vede firma pro potřeby výpočtu daně z příjmu, účetní odpisy firma může (ale nemusí) s daňovými odpisy ztotožnit.

Účetní odpisy většina firem počítá častěji než jedenkrát ročně (obvykle měsíčně). Na konci roku však firma musí dopočítat rozdíl udělaných účetních odpisů a odpisů daňových a do daňového přiznání uvést pouze výši povolených daňových odpisů.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.