541 Daňové odpisy

·       jsou upraveny zákonem o dani z příjmu,

·       firma při pořízení dlouhodobého majetku zvolí jednu ze dvou metod :

      rovnoměrné odepisování,                           zrychlené odepisování;

·       zvolenou metodu musí dodržet do konce odepisování (v průběhu let odepisování změna není možná),

·       zákon umožňuje odepisování přerušit a pokračovat až podle rozhodnutí podnikatele. Daňoví odborníci však přerušování nedoporučují, protože i když je firma např. ve ztrátě a započítáním odpisů si ztrátu ještě zvětší, v následujících sedmi letech si podnikatel může kdykoliv, když vykáže zisk, ztrátu odečíst a navíc ještě uplatnit řádné odpisy daného účetního období, čímž minimalizuje svou daňovou povinnost;

·       v případě technického zhodnocení dlouhodobého majetku (přístavba, rekonstrukce, generální oprava stroje, zabudování klimatizace do auta apod. dražší než 80.000,- v jednom kalendářním roce) se zvyšuje hodnota dlouhodobého majetku a odpisy provádíte ze zvýšené ceny;

·       v příloze zákona o dani z příjmu jsou jednotlivé druhy hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku rozděleny do 6 odpisových skupin podle délky doby odepisování.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test

© 2022  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

 

Ekonomie - stručný přehled 2022/2023.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ.

Učebnici Ekonomie stručný přehled můžete koupit v našem eshopu

Každý rok v srpnu vychází v aktualizovaném vydání - neučte se zastaralé informace.