544 Rovnoměrné odpisy

Rovnoměrné odpisy jsou jednou z metod daňových odpisů a jejich výpočet upravuje zákon o dani z příjmu. K výpočtu se využívá vzorec, do nějž se doplní potřebné údaje o vstupní ceně DM a sazba z tabulky, podle toho, do které odpisové skupiny je zařazen konkrétní odepisovaný dlouhodobý majetek a kterým rokem je odepisování prováděno. Jiné sazby jsou v prvním roce odepisování a jiné v ostatních letech odepisování. V případě technického zhodnocení se využije sazba z posledního sloupce tabulky pro zvýšenou vstupní cenu.

  Vzorec pro výpočet:

vstupní cena*sazba z tabulky
roční odpis = _________________________
100

  Tabulka:

Roční odpisová sazba    
odpis.skupina v prvním v dalších pro
  roce letech zvýšenou
  odepisování   vstupní cenu
1 20 40 33,3
2 11 22,25 20
3 5,5 10,5 10
4 2,15 5,15 5,0
5 1,4 3,4 3,4
6 1,02 2,02 2

   

  předcházející strana     obsah     následující strana                       test

  © 2022  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

 

Ekonomie - stručný přehled 2022/2023.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ.

Učebnici Ekonomie stručný přehled můžete koupit v našem eshopu

Každý rok v srpnu vychází v aktualizovaném vydání - neučte se zastaralé informace.