548 Reprodukce DM

Nejúčinnější obranou proti morálnímu a fyzickému opotřebení je propracovaný systém reprodukce dlouhodobého majetku, tedy plánovité nahrazování starého dlouhodobého majetku novým.

    Reprodukci IM členíme:

·       reprodukce prostá - stroj nahradíme strojem stejného výkonu,

·       reprodukce rozšířená - stroj nahradíme jedním strojem s vyšším výkonem nebo více stroji se stejným výkonem (typické v případě rozšiřování výroby vzhledem k velkému zájmu trhu),

·       reprodukce zúžená - stroj nahradíme strojem s menším výkonem nebo nenahradíme vůbec (typické v případě útlumu určité výroby).

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test