643 Personální zajištění prodeje

    Firma může zajišťovat prodej

1.     zásilkovou službou - nedochází k osobnímu styku se zákazníkem,

2.     vyškoleným prodejním personálem firmy:

·       obchodní cestující - zaměstnanec firmy, který nabízí zboží firmám, obchodním organizacím atd.

·       prodavači v maloobchodě - zaměstnanci školení na prodej konečnému zákazníkovi;

·       merchandiser - zaměstnanec firmy, který má na starosti maloobchody popř. velkoobchody v určité lokalitě a zajišťuje zde dobré vystavení zboží své firmy (space management ), informovanost obchodníků o novinkách, reklamní akce, prezentace, propagační materiály. Prodej zboží je pro něj pouze doplňkovou náplní práce. Je to především marketingový pracovník

·       key account - zaměstnanec firmy, který má na starost pouze nejdůležitější zákazníky, největší odběratele, klíčové odběratele. Takoví zaměstnanci jsou typičtí především u velkých firem z oblasti spotřebních trhů a na starost mívají především obchodní řetězce;

3.     smluvními partnery - fyzické osoby s vlastním živnostenským oprávněním, které nejsou zaměstnanci firmy, zboží prodávají na základě uzavřené zprostředkovatelské smlouvy a z prodaného množství dostávají provizi. Říká se jim obchodní zástupci nebo také dealeři.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test

 

  © 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.