574 Výroba

Výroba je základní fází hospodářského procesu - základní proto, že pokud nevyrobíme, nemáme co rozdělovat, směňovat ani spotřebovávat. Výroba je hodnototvorný proces - při výrobě jsou vytvářeny za spoluúčasti všech výrobních faktorů (práce, přírodní zdroje, kapitál) nové hodnoty = statky a služby, které mají uspokojit určité konkrétní lidské potřeby. V tržním hospodářství si však musíme uvědomit dvě základní souvislosti výše vyřčených pouček:

·       ne každé vyrobené zboží musí nutně najít kupce - základní roli verifikace (ověření) účelnosti vynaložených výrobních faktorů hraje směna, trh. Než začneme vyrábět, musíme vědět (nebo alespoň doufat, že víme), co potřebuje zákazník a kolik je za to schopen a ochoten dát peněz - tady hraje nezastupitelnou úlohu marketing (viz další kapitola);

·       konkrétní stanovení ceny zboží se realizuje až na trhu střetáním poptávky a nabídky - tento mechanismus vede mnoho studentů k mylné představě, že hodnota zboží vzniká až na trhu. Na trhu se vytváří pouze směnná hodnota = cena zboží. Užitná hodnota, tedy ta hodnota, která má uspokojit naše potřeby, vzniká v procesu výroby.

Podnikatel vyrábí proto, aby dosáhl zisk.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test

 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.