575 Příprava výroby

Předpokládejme, že podnikatel ví, co zákazníci potřebují, kolik toho potřebují v určitém časovém horizontu  a kolik asi jsou schopni a ochotni za to zaplatit. Zároveň podnikatel ví, jaký prostor na trhu je schopen získat s ohledem na existující i budoucí konkurenci. Podnikatel nyní stojí před otázkou, jak žádané zboží v potřebném množství, kvalitě, čase, za přiměřenou cenu a s přiměřeným ziskem vyrobit. Tento úkol si rozdělme do několika fází:

·       příprava výroby - sem zařadíme celý výzkum a vývoj nového výrobku až po detailní zpracování technologického postupu pro výrobu. Proces přípravy nového výrobku nazveme inovací.

·        Úkolem přípravy výroby je tedy vymyslet

·       konstrukci samotného výrobku, včetně použitých materiálů,

·       technologii výroby, včetně pracnosti (náročnosti na pracovní čas strojů a lidí).

     Příprava výroby nového výrobku je většinou velmi nákladná a úspěch vyvinutého výrobku není zaručen.

     Řada firem (především menších) proto využívá možnosti zakoupit již hotovou licenci či know-how;

·       samotná výroba - zde podnikatel řeší především organizaci výroby - organizaci pracovišť, organizaci práce, kapacity zásobovací a skladové, výše finančních zdrojů včetně možností vnějšího financování).

předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.