Obsah - výuka VÝROBA

  Význam výroby, příprava výroby, inovace

  Plán výroby

  Členění a průběh výroby 

  Obalové hospodářství

   Odpadové hospodářství

   Jakost výroby

   Bezpečnost práce

 

Zpět obsah PODNIKOVÁ EKONOMIKA