580 Manipulace s materiálem

    Při manipulaci s materiálem rozlišujeme:

·       ruční manipulaci (zde jsou z hlediska bezpečnosti práce stanoveny maximální hmotnostní limity),

·       manipulace pomocí jeřábů,

·       manipulace pomocí dopravníků (dopravních pásů),

·       manipulace pomocí dopravních a zvedacích vozíků - ručních, elektrických, benzinových,

·       speciální zakládací a manipulační systémy,

·       potrubní doprava.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.