579 Průběh výroby

  Stupně rozpracovanosti výroby:

S uvedeným členěním se setkáte také v členění aktiv (oběžný majetek) a v účetnictví.

  Průběh výroby závisí na charakteru vyráběného výrobku a velikosti vyráběné série. U dobře strukturovatelných výrobků s vyšší sériovostí se vyplatí připravit:

·       úsečkový diagram výroby,

·       výrobní postupy pro jednotlivé součástky s rozpisem výrobních operací,

·       normy spotřeby materiálu a spotřeby času.

  V zostřující se konkurenci má velký význam jakost výroby.

  Při výrobě musíme zohledňovat pracovní podmínky zaměstnanců a dodržovat:

·       ergonomická pravidla ( zákonitosti vztahů mezi člověkem,strojem a pracovním prostředím)

·       bezpečnost práce.

  Nesmíme zapomínat na hospodaření s obaly a na předpisy v oblasti odpadů.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.