582 Odpadové hospodářství

Málokterá výroba je zcela bezodpadová. Řešení odpadového hospodářství se proto týká většiny firem a pro některé z nich (především tam kde se pracuje s toxickými a životu či životnímu prostředí nebezpečnými látkami) může znamenat výrazné zvýšení nákladovosti výroby. Od 1.1.1998 u nás vstoupil v platnost nový zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech, ve znění novel, který

·       třídí odpady do skupin dle škodlivosti,

·       rozpracovává na naše podmínky směrnici Evropské unie o obalech a obalových odpadech,

·       ukládá povinnost vést evidenci odpadů a ohlašovat je,

·       vybízí k recyklaci a energetickému využívání odpadů,

·       stanovuje podmínky pro zneškodňování odpadů, dopravu, dovoz, vývoz a tranzit odpadů.

  předcházející strana     obsah     následující strana                       test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.