583 Jakost výroby

·       Jakost výrobku je významnou zbraní v konkurenčním boji. Stoprocentní jakost výrobků byla základem poválečného „hospodářského zázraku“ Japonska. Tento úspěch inspiroval vědce i podnikatele na celém světě k intenzívní teoretické i praktické práci v oblasti jakosti a dnes hovoříme o systémech totální jakosti (TQM - total quality management) jako o špičkových modelech řízení jakosti ve firmě.

      V naší republice se přiklání podniková praxe spíše k systému norem jakosti, tedy dobře hodnotitelných parametrů výroby a výsledného produktu. Firmy se snaží získat mezinárodně uznávaný certifikát, že splňují normy ISO řady 9000:2000, které nás přibližují systému řízení jakosti v Evropské unii. Novější normy mají označení ISO  14000:2015 a zohledňují ekologické vlivy výroby, ISO 45001:2018 k bezpečnosti a ochraně při práci; ISO 2200 k bezpečnosti potravin a další. Více na www.iso.cz.

    Nevýhodou systému norem je jejich zákonitá snaha usměrnit procesy probíhající ve firmě do přesně vymezených kolejí, což ve svém důsledku podporuje strnulost a potlačuje iniciativu, inovace, rychlé reakce na měnící se podmínky trhu.

    Ve většině našich firem řízení jakosti zachovává svou historicky vyvinutou organizaci, kdy kontrolou je pověřen specializovaný útvar firmy (nazvaný např. ŘKJ - řízení a kontrola jakosti) a jeho lidé - kontroloři - kontrolují na jednotlivých dílnách vyrobené produkty a dávají souhlas, jestli takový výrobek svou kvalitou odpovídá předepsaným státním a podnikovým normám, či je uznán jako zmetek a vyřazen. Za zmetek dělník nedostane mzdu a znehodnocený materiál mu může být firmou předepsán částečně nebo zcela k úhradě.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.