585 Bezpečnost práce

Od roku 1993 jsou zaměstnavatelé povinni ze zákona (zákoník práce) platit zákonné pojištění pracovních úrazů a nemocí z povolání svých zaměstnanců.

Problematiku bezpečnosti práce je třeba brát velmi vážně, a to jak z hledisek humánních (za každou z takto vyplacených korun je něčí bolest, pracovní neschopnost, někdy i trvalé následky nebo dokonce úmrtí), tak z hledisek nákladových (nemocný pracovník nepřináší firmě výkony, komplikuje organizaci práce, firma musí hledat zástupy a zaškolovat je, zároveň je však nemocný pracovník chráněn zákoníkem práce a firma jej musí po ukončení nemoci znovu zaměstnat, tzn. že dočasně zastupující pracovník nemá perspektivu trvalého pracovního zařazení, a tedy ani motivaci k dobré práci. Na základě zákona č. 297/1991 ve znění pozdějších předpisů má pracovník nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí z povolání, což jsou pro firmu další náklady navíc  atd.).

Bezpečnost práce je u nás řešena řadou zákonů a vyhlášek z nichž výchozí je zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění - zákon č. 396/1992 Sb. ve znění zákona č. 47/1996 Sb. a dalších novel).

  předcházející strana     obsah     následující strana                       test

 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.