584 Normy ISO řady 9000

V naší republice se přiklání podniková praxe spíše k systému norem jakosti, tedy dobře hodnotitelných parametrů výroby a výsledného produktu. Firmy se snaží získat mezinárodně uznávaný certifikát, že splňují normy ISO řady 9000, které nás přibližují systému řízení jakosti v Evropské unii.

  Norma 9000 je základní normou řízení jakosti.

  Norma 9001 se týká zabezpečení jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu.

  Norma 9002 je modelem zabezpečení jakosti včetně ochrany spotřebitele.

  Norma 9003 je modelem zabezpečení jakosti při výstupní kontrole a zkoušení (prokazování shody výrobků).

Naše firmy mají zájmem do Evropské unie vyvážet svou produkci. Získáním certifikátu firmy

·       mají písemný doklad o jakosti své produkce, což jim pomáhá při uzavírání obchodních smluv (především se zahraničními partnery);

·       výhodou je vybudovaný dobře kontrolovatelný a hodnotitelný systém řízení jakosti uvnitř firmy;

Splnění těchto norem potvrzuje auditem mezinárodní komise.

Nejnovější řada ISO norem jsou normy ISO 14000, které kladou důraz na ekologické dopady fungování firmy. 

 předcházející strana      obsah     následující strana                       test