554 Plán zásobování

Nejjednodušší forma plánu má podobu bilance porovnávající zdroje zásob s potřebou zásob:

 

vysvětlivky:

·       spotřebu  - mohu spočítat (nejjednodušší metody výpočtu spotřeby uvádíme v následujícím odstavci),

·       konečnou zásobu - si určuje sama firma s ohledem na předpoklad potřeby počáteční zásoby v dalším období,

·       počáteční zásobu na začátku období známe,

·       nákup - neznámá, kterou počítáme z rovnice,

  potom           nákup =  spotřeba + konečná zásoba - počáteční zásoba.  

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test

© 2022  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

 

Ekonomie - stručný přehled 2022/2023.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ.

Učebnici Ekonomie stručný přehled můžete koupit v našem eshopu

Každý rok v srpnu vychází v aktualizovaném vydání - neučte se zastaralé informace.