555 Metody výpočtu spotřeby

·       Podle technické dokumentace - tato metoda je využitelná v případě, kdy lze přesně technicky propočítat a znormovat spotřebu jednotlivých materiálů na jeden výrobek (např. při kovovýrobě, v textilním průmyslu apod.). Tato metoda je velmi přesná, ale je zároveň ze všech zde uváděných metod nejpracnější.

·       Podle výtěžnosti - v případě některých materiálů nelze přesně spočítat spotřebu na jeden výrobek (např.1 kg železa vyrobíme pokaždé z jiného množství rudy, protože každý kousek rudy má jiný obsah kovu). Tady využíváme průměrné výtěžnosti  z větších objemů materiálů, kdy  výsledky jsou statisticky relevantní. Obdobný případ si můžete vyzkoušet v případě výtěžnosti masa na jatkách. Tato metoda je méně přesná než metoda zjišťování spotřeby z technické dokumentace.

·       Indexní metoda - vychází ze znalosti spotřeby v minulém období. Pokud víme, že chceme vyrobit stejně jako v uplynulém roce, naplánujeme si i stejnou spotřebu. Chceme-li vyrobit více, poměrově zvýšíme i plán spotřeby. Tato metoda je nejjednodušší a nejméně pracná. Zároveň je však nejméně přesná a ve firmě zakonzervuje nehospodárné systémy spotřeby materiálu a nestimuluje k racionalizaci spotřeby a snižování  nákladů.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test

 

 

© 2022  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

Ekonomie - stručný přehled 2022/2023.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ.

Učebnici Ekonomie stručný přehled můžete koupit v našem eshopu

Každý rok v srpnu vychází v aktualizovaném vydání - neučte se zastaralé informace.