556 Řízení zásob

Zásoby představují pro firmy nemalé náklady, proto se je snažíme racionálně řídit - metoda ABC:

·       skupina zásob A - pro firmu nejdůležitější a finančně nejnákladnější. Pro řízení zásoby používáme metodu normování - dodávky zásob jsou v pevných dodávkových cyklech a je stanovena

·       časová norma zásob,

·       normovaná zásoba v naturálních jednotkách,

·       normovaná zásoba ve finančním vyjádření;

·       skupina zásob B - méně nákladná, druhově pestřejší. Pokud zásoba klesne na skladový limit, zásobovač objednává;

·       skupina zásob C - druhově nejpestřejší. Zásobovač nakupuje operativně, co potřebuje, do výše měsíčního finančního limitu.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

 

© 2022  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

Ekonomie - stručný přehled 2022/2023.

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ.

Učebnici Ekonomie stručný přehled můžete koupit v našem eshopu

Každý rok v srpnu vychází v aktualizovaném vydání - neučte se zastaralé informace.