556 Řízení zásob

Zásoby představují pro firmy nemalé náklady, proto se je snažíme racionálně řídit - metoda ABC:

·       skupina zásob A - pro firmu nejdůležitější a finančně nejnákladnější. Pro řízení zásoby používáme metodu normování - dodávky zásob jsou v pevných dodávkových cyklech a je stanovena

·       časová norma zásob,

·       normovaná zásoba v naturálních jednotkách,

·       normovaná zásoba ve finančním vyjádření;

·       skupina zásob B - méně nákladná, druhově pestřejší. Pokud zásoba klesne na skladový limit, zásobovač objednává;

·       skupina zásob C - druhově nejpestřejší. Zásobovač nakupuje operativně, co potřebuje, do výše měsíčního finančního limitu.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test