5561 Metoda normování zásob

Skupina zásob A - pro firmu nejdůležitější a finančně nejnákladnější. Pro řízení zásoby používáme metodu normování - dodávky zásob jsou v pevných dodávkových cyklech a je stanovena

·       časová norma zásob,

·       normovaná zásoba v naturálních jednotkách,

·       normovaná zásoba ve finančním vyjádření.

Metoda normování zásob je velmi účinná, ovšem také pracná, protože každý druh zásob v podniku, které zařadíme do skupiny A musí mít zpracované výše uvedené ukazatele a jeho dodávky jsou v přesně stanovených termínech a množstvích.

Průběh zásobování určitého druhu zásob pak vypadá následovně.

Vysvětlivky.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test