557 Právní stránka obchodních vztahů

Pokud jsme si vybrali dodavatele, vstupujeme s ním do právního vztahu, který oběma stranám (dodavateli i odběrateli) přináší práva i povinnosti. Právní stránka obchodních vztahů je velmi významná.

Obchodní vztahy mezi dodavatelem a odběratelem řeší občanský zákoník v části věnované závazkovým vztahům. Určitě se do něj podívejte, ať vidíte, kolik různých druhů smluv mohou podnikatelé uzavírat. Nás však budou zajímat pouze dvě z nich - kupní smlouva a smlouva o dílo. Obě smlouvy jsou založeny na velké smluvní volnosti (na čem se strany dohodnou to platí) a občanský zákoník upravuje pouze základní pravidla jejich uzavření.

 předcházející strana     obsah     následující strana                       test 

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.