34 Rozdělení živností

Živnosti dělíme dvěma způsoby:

podle druhu činnosti

  • obchodní

  • výrobní

  • živnosti poskytující služby

Toto dělení určuje rozsah oprávnění jednotlivých typů živností. Např. zda  může výrobce i prodávat své výrobky na živnostenské oprávnění pro výrobní činnost a podobně.

podle vzniku práva k provozování živnosti

  • živnosti ohlašovací – právo provozovat živnost vzniká již dnem ohlášení na živnostenském úřadě

  • živnosti koncesované – právo provozovat živnost ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese  / zjednodušeně řečeno po udělení souhlasu státu/

Živnosti ohlašovací dále dělíme podle nároků na odbornost na :

  • živnosti  řemeslné – předpokladem je vyučení v příslušném oboru, nebo absolvování střední školy a doklad o praxi v oboru / min. 3 roky/

  • živnosti vázané – předpokladem je získání průkazu způsobilosti pro příslušnou činnost /např. vyhláška č. 50/1978 elektro, nebo přesně určené vzdělání + praxe/

  • živnosti volné – nutno splňovat pouze všeobecné podmínky


předcházející strana    obsah    následující strana               test