33 Provozování živnosti

Živnost může provozovat fyzická nebo právnická osoba, splní-li podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Všeobecné podmínky:

  • plná svéprávnost, tedy dosažení věku 18 let a způsobilost k právním úkonům

  • bezúhonnost.

U právnické osoby musí tyto požadavky splňovat odpovědný zástupce.

Zvláštními podmínkami provozování živnosti je odborná nebo jiná způsobilost vyžadovaná živnostenským zákonem.

Pokud podnikatel /fyzická osoba/ chce provozovat živnost pro kterou se vyžaduje odborná způsobilost a sám tuto podmínku nesplňuje, může tak činit právě prostřednictvím odpovědného zástupce.

Kdy nelze živnost provozovat?
Tato situace nastává  / zjednodušeně řečeno/ v několika případech:

  • když soud uložil podnikateli zákaz činnosti v oboru  /určena je i délka tohoto zákazu/

  • když byl na majetek podnikatele prohlášen úpadek

  • podnikat nelze také v případě, když byl návrh na úpadek zrušen pro nedostatek majetku.


předcházející strana    obsah    následující strana                   test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.