35 Hrozba sankcí

Kontrolu dodržování živnostenského zákona provádí živnostenské úřady..
Z živnostenského zákona totiž vyplývá také řada povinností. Pokud je nesplníme může následovat sankce – pokuta. Pokuty mohou jít až do výše 1 000 000,- Kč.

Na co je třeba dát  si pozor:

  • neoprávněné podnikání
    Nejvážnější přestupek, při velkém rozsahu může jít i o trestný čin. Nastává tehdy, když podnikáme bez příslušného živnostenského oprávnění.

  • neohlášení změn údajů uváděných v ohlášení
    Je nutno hlásit živnostenského úřadu změnu např. sídla či místa podnikání, změnu názvu firmy, nově otevíranou provozovnu.

  • hlásit ukončení činnosti odpovědného zástupce a ihned ustanovit nového,

  • řada povinností se vztahuje k provozovnám a jejich označení apod.


předcházející strana    obsah    následující strana                   test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.