36 Zánik živnostenského oprávnění

Kdy živnostenské oprávnění zaniká:

  • smrtí podnikatele

  • zánikem právnické osoby, výmazem zahr.osoby z obchodního rejstříku

  • uplynutím doby, pokud bylo vydáno na dobu určitou

  • rozhodnutím živnostenského úřadu o zrušení živnostenského oprávnění

Kdy úřad zruší živnostenské oprávnění:

  • při závažném porušení podmínek pro udělení koncese, nebo živnostenského zákona, nebo zvláštních předpisů

  • na návrh příslušné správy sociálního zabezpečení

  • pokud není živnost provozována déle než 4 roky

  • pokud podnikatel dále podniká v zařízení, kde bylo nařízeno odstranit závady a tyto závady ani v určeném termínu neodstranil

Pokud živnostenský úřad zruší živnostenské oprávnění, může to mít značný dopad. V některých případech totiž nemůže podnikatel znovu ohlásit živnost. Až po uplynutí 3 let od zrušení živnosti.


předcházející strana    obsah    následující strana                    test