41 Občanský zákoník

Občanský zákoník výrazně spoluvytváří právní podnikatelské prostředí. Hlavně ve věcech majetkových poměrů, smluv, právních úkonů.

  Občanský zákoník je základní normou soukromého práva.

  • soukromé právo – strany jsou si zde rovny

  • veřejné právo – někdo je nadřízen – např. stát,  živnostenské právo je právem veřejným

Podnikatelé uzavírají smlouvy podle Obchodního zákoníku. Pokud ale tento nenabízí řešení pro konkrétní případ, nastupuje řešení dle Občanského zákoníku. Občané uzavírají své smlouvy podle Občanského zákoníku.

  Občanský zákoník – souhrn právních norem, které upravují majetkové poměry a to na základě rovného postavení.

Zákoník je sestaven na základě několika zásad:

  • zásada smluvní volnosti

  • zásada co není zakázáno, je povoleno

  • zásada dobré víry

  • zásada právní jistoty – zákaz retroaktivity (zpětné působnosti)


předcházející strana  obsah    následující strana                    test