41 Občanský zákoník

Občanský zákoník výrazně spoluvytváří právní podnikatelské prostředí. Hlavně ve věcech majetkových poměrů, smluv, právních úkonů.

  Občanský zákoník je základní normou soukromého práva.

  • soukromé právo – strany jsou si zde rovny

  • veřejné právo – někdo je nadřízen – např. stát,  živnostenské právo je právem veřejným

V rose 2012 by schválen a v roce 2014 nabyl právní účinnosti Nový občanský zákoník NOZ a zároveň došlo ke zrušení obchodního zákoníku.

  Občanský zákoník – souhrn právních norem, které upravují majetkové poměry a to na základě rovného postavení.

Zákoník je sestaven na základě několika zásad:

  • zásada smluvní volnosti

  • zásada co není zakázáno, je povoleno

  • zásada dobré víry

  • zásada právní jistoty – zákaz retroaktivity (zpětné působnosti)


předcházející strana  obsah    následující strana                    test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.