38 Živnostenský rejstřík

Živnostenské úřady vedou údaje o podnikatelích, kteří mají vydána živnostenská oprávnění v živnostenském rejstříku. Zápisy o podnikatelích jsou rozděleny na veřejnou a neveřejnou část.

Do veřejné části má právo nahlížet a pořizovat si opisy každý (obvykle na internetu). Je zde možno zjistit například obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, IČO, předmět podnikání, provozovny atd.

Do neveřejné části může nahlédnout pouze ten, kdo prokáže právní zájem. / např. vede soudní spor s podnikatelem/.

Nahlížení do živnostenského rejstříku musí splňovat nařízení o ochraně osobních údajů GDPR.


předcházející strana    obsah    následující strana                      test

© 2021  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.