38 Živnostenský rejstřík

Živnostenské úřady vedou údaje o podnikatelích, kteří mají vydána živnostenská oprávnění v živnostenském rejstříku. Zápisy o podnikatelích jsou rozděleny na veřejnou a neveřejnou část.

Do veřejné části má právo nahlížet a pořizovat si opisy každý. Je zde možno zjistit například obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, IČO, předmět podnikání, provozovny atd.

Do neveřejné části může nahlédnout pouze ten, kdo prokáže právní zájem. / např. vede soudní spor s podnikatelem/.


předcházející strana    obsah    následující strana                      test