Titulní strana

Hledání

Obsah

Archiv

Dotazy

e-shop

Soutěž pro školní rok 2013/2014.

Zadání soutěže:

Pro školní rok 2013/2014 vyhlašujeme novou soutěž na téma: JAK SI PLÁNUJI SVOU BUDOUCNOST. Stručně na 1 stranu A4 napište, na jak dlouhý časový horizont aktuálně plánujete (den, týden, měsíc, rok), a to v rozčlenění na akce pro zábavu a volný čas (například každý rok v srpnu jezdím na festival), a na akce, které byste již byli schopni napsat do svého profesního životopisu pro vaši budoucí kariéru (nepravidelně pomáhám v nějaké firmě; pravidelně pomáhám s organizací nějaké akce, apod.). Napište nám, které plány vám vymysleli rodiče a které si připravujete sami nebo ve spolupráci s kamarády a známými. Zaslané práce pečlivě vyhodnotíme a nejzajímavější oceníme knižní odměnou - odbornými novinkami českého knižního trhu. Přejeme Vám hodně úspěchů, dobrou volbu a silnou motivaci.

Vyhodnocení soutěže vydavatelství CEED pro školní rok 2013/2014:

Téma: Jak si plánuji svou budoucnost

 

Letošní soutěže se opět zúčastnila řada studentů z celé České republiky – všem zúčastněným děkujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu i reálném životě, na který se připravují. Věříme, že jejich účast v této soutěži jim pomohla utřídit myšlenky na jejich cestě ekonomickým životem, ke kterému plánování budoucích cílů a cest k jejich dosažení bezesporu patří.

Letošní téma nebylo těžké jenom zdánlivě – řada dnešních studentů nerado plánuje, respektive něco možná naplánují, ale v rámci prokrastinačních (odkládacích) pochodů se jim jejich budoucí cíle (obvykle domek se zahradou, bazénem a hodně cestovat) nepřibližují. O to zajímavější bylo při vyhodnocování sledovat, jak studenti v různých ročnících přistupují k problematice plánování volného času, nebo k otázce co po střední škole. Velká část studentů dnes odpovídá, že určitě půjdou na vysokou školu, ale mnohem méně z nich už ví na jakou (ani obor studia jim není příliš zřetelný), takže to vypadá tak, že je to skoro jedno, V zásadě se studenti, kteří se soutěže aktivně zúčastnili a zaslali soutěžní práci, rozdělili do dvou skupin – jedna (menší) skupina už psala o svých osobních zkušenostech s brigádami, a druhá (větší) skupina zatím popisovala teorii, jak se asi práce dá sehnat. Obecně se tým redakce shodl na tom, že velká část studentů středních škol dnes má představu, že půjde po maturitě ještě dále studovat, a proto mají pocit, že studium bude trvat ještě hodně roků a prací není třeba se na stření škole moc zaobírat. V zásadě ale zkušenosti trhu práce v ČR ukazují, že mnoho studentů, kteří i nastoupí na vysokou školu, studia nedokončí a jejich nástup do práce bývá rychlejší, než si původně představovali. Není to žádná tragédie, naši studenti středních škol ledacos umí, ale obvykle mívají právě problémy s chybějící praxí, kterou si ovšem mohli postupně systematicky řešit již souběžně se školou. Takové aktivní studenty, kteří již mají své zkušenosti se získáváním práce a zařadili budování své kariéry do plánů své budoucnosti, jsme při našem výběru preferovali a nejlepší eseje jsme ocenili.

Všem vítězům blahopřejeme a posíláme užitečné knihy:

Vysloužilová Helena – SPŠ chemická Brno

Deisová Tereza – SPŠ chemická Brno

Blažková Kateřina – SPŠ chemická Brno

Macek Dominik – gymnázium; bydliště Horní Suchá

Výborná Petra – gymnázium a OA Mariánské Lázně

Jelínková Dagmar - gymnázium a OA Mariánské Lázně

Grulichová Nikola – MSŠZe a VOŠ, Opava

Odstrčilíková Petra –  ISŠTE Sokolov

Kovář Tomáš – SSOŠŽ Brno

Balcárek Tomáš – SSOŠŽ Brno

Šimonová Denisa – SOŠ OUUD Plzeň

Perutka Zdeněk – SŠ nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem

Lakatoš Kristián – SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Davídková Veronika - SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Brašnová Olga - SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

 

Doc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

Ředitelka vydavatelství CEED Zlín

 

Můžete si přečíst zadání a vyhodnocení minulých soutěží.


Kontakt:   e-mail  ceed@ceed.cz,   tel. 571 118 762, fax 577 019 724
Copyright   © 2014  CEED  Doc.I ng. Jena Švarcová, Ph.D.