Titulní strana

Hledání

Obsah

Archiv

Dotazy

e-shop

Máte zájem o externí spolupráci?

Pokud Vás tyto internetové stránky nebo knihy našeho nakladatelství zaujaly  a chtěli byste se spolupodílet na jejich tvorbě, kontaktujte nás.

Stará pravda říká, že více hlav více ví. Budeme poctěni, pokud se rozhodnete, že chcete pomoci budovat ekonomické vzdělávání v ČR právě ve spolupráci s námi.

Promyslete si:

  • konkrétní téma a jeho obsah (např. dějiny ekonomických teorií), z jakých pramenů čerpáte (citace literatury),

  • jak vaše téma propojit s ostatními částmi našeho vydavatelského systému (např. vybudovat nové stránky v internetové vzdělávací části, připravit cvičení pro studenty, testy apod.),

  • kde učíte a jaké máte zkušenosti s výukou vámi zvoleného tématu,

  • v jaké formě můžete svou práci předávat,

  • jakou máte představu o finančním honoráři.

Kontaktujte nás ceed@ceed.cz .                                             

Preferujeme stručnost až heslovitost!

Vaše náměty pečlivě vyhodnotí ředitelka CEED, doc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D..


Kontakt:   e-mail  ceed@ceed.cz,   tel. 577 435 131, mob. 603 444 786
Copyright   © 2022 CEED doc.ing. Jena Švarcová, Ph.D.