Titulní strana

Hledání

Obsah

Archiv

Dotazy

e-shop

Soutěž pro školní rok 2020/2021.

Zadání soutěže:

Pro školní rok 2020/2021 vyhlašujeme novou soutěž na téma: RADĚJI BYCH PRACOVAL V ČESKU NEBO V ZAHRANIČÍ? Stručně na 1 stranu A4 napište, jestli jste někdy přemýšleli o tom, že část, nebo celá Vaše práce by probíhala mimo Českou republiku. Jsme členy EU, což nám umožňuje volný pracovní pohyb po všech členských zemích. Jsou Češi tuto možnost ochotní a schopní využívat? Zamyslete se, jak byste byli schopni spolupracovat s pracovníky z jiných států EU, v čem vidíte své silné a slabé stránky. Zaslané práce pečlivě vyhodnotíme a nejzajímavější oceníme knižní odměnou - odbornými novinkami českého knižního trhu. Přejeme Vám hodně úspěchů, dobrou volbu a silnou motivaci.

Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2021. Vyhlášení vítězů a předání odměn proběhne do konce dubna 2021.

 

Soutěžní práci můžete zaslat na email ceed@ceed.cz nebo poštou na adresu:

 Ing. Jena Švarcová, Ph.D.- CEED; Obeciny X/3623, 76001 Zlín.

Práce můžete zasílat hromadně za školu nebo třídu, nebo individuálně jednotlivými studenty. Vždy ale prosíme o uvedení adresy na zaslání knižní odměny, název školy a vyučujícího pedagoga, abychom mohli výsledky soutěže zaslat i jemu, protože někteří pedagogové chtějí slavnostně vyhlašovat výsledky a předávat odměny ve své škole.

 

Vyhodnocení soutěže 2019/2020 - Zadání soutěže:

Pro školní rok 2019/2020 byla vyhlašena soutěž na téma: HOME OFFICE A MOJE VYSNĚNÁ PRÁCE. Stručně na 1 stranu A4 napište, jestli jste někdy přemýšleli o tom, že část, nebo celá Vaše práce by probíhala z domova. Znáte nějaké firmy, které nabízejí jeden či dva dny práce z domova v týdnu jako zaměstnanecký benefit? Napište nám výhody a nevýhody, které u práce z domova vidíte a jestli byste byli schopni z domova odvádět práci v požadované kvalitě a kvantitě. Zaslané práce pečlivě vyhodnotíme a nejzajímavější oceníme knižní odměnou - odbornými novinkami českého knižního trhu. Přejeme Vám hodně úspěchů, dobrou volbu a silnou motivaci.

Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2020. Vyhlášení vítězů a předání odměn proběhne do konce dubna 2020.

Vyhodnocení soutěže vydavatelství CEED pro školní rok 2019/2020:

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili letošního ročníku soutěže vyhlašované vydavatelstvím CEED, tentokráte na téma HOME OFFICE A MOJE VYSNĚNÁ PRÁCE. Znalostní soutěž měla dobrý ohlas u studentů, ale pouze menší část studentů se již s touto formou práce setkala. Větší část studentů si nedovedla představit, že pracovat se dá z domova. Aniž bychom cokoliv tušili, koronavirová epidemie v březnu a dubnu 2020 nás donutila všechny hledat formy práce i studia z domova. Je vidět, že doba nám může chystat mnohá překvapení a home office může být jedním z nich. Věříme, že jsme vybrali k ocenění zajímavé práce, fakticky ale vyhráli všichni, kdo se zamysleli nad svými plány na vysněnou práci a možnostmi jejího průniku s home office. Věcné ceny (odborné knihy pro osobní růst) letos získávají:

Kateřina Konečná – SPŠCH Brno

Lukáš Mikša – SPŠCH Brno

Gabriela Lattenbergová - SOŠ Morava o.p.s.  Brno

Jan Němeček – SPŠel.it Dobruška

Jaroslav Sláma – SPŠel.it Dobruška

Kateřina Vašíková – Gymnázium Studentská, Havířov-Podlesí

Štěpánka Plzáková – EOA Děčín

Robert Parlesák – EOA Děčín

Marek Pleva – Gymnázium a OA Mariánské Lázně

Veronika Čoriová – Gymnázium a OA Mariánské Lázně

Jan Veselský – MSŠZe a VOŠ Opava

Bára Dostálová – MSŠZe a VOŠ Opava

Nikol Venclíková – SZŠ a VOŠZ Ostrava

Kateřina Viktorová – SOŠOUUD Plzeň

Anastasiya Budlyanská – SOŠOUUD Plzeň

Bára Květová – SOŠOUUD Plzeň

Tereza Hanzlíková – SOŠOUUD Plzeň

Jakub Homolka – SOŠOUUD Plzeň

Dušáková Michaela – SŠ DUKE Náhorní, Praha 8

Maxmilian Dresler – SPŠST Praha 1

Kateřina Belisová – SPŠST Praha 1

Adéla Semerádová SPŠST Praha 1

Markéta Vltavská SPŠST Praha 1

Viola Nováková – OA, HŠ a JŠ Třebíč

Michal Nováček – OA, HŠ a JŠ Třebíč

Ema Pešatová – Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Jessica Pohludková – Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

 

Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu i v pracovním a osobním životě.

doc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

Ředitelka CEED Zlín

Duben 2020

 

Vyhodnocení soutěže vydavatelství CEED pro školní rok 2018/2019:

Téma: JAK CHCI BYDLET A CO PRO TO MUSÍM UDĚLAT.

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili letošního ročníku soutěže vyhlašované vydavatelstvím CEED, tentokráte na téma JAK CHCI BYDLET A CO PRO TO MUSÍM UDĚLAT. Znalostní soutěž měla extrémní ohlas u studentů – je vidět, že problematika samostatného bydlení je pro mnoho studentů zajímavá a lákavá a uvažují nad souvislostmi už na střední škole. Problematika nájemního nebo vlastního bydlení je složitá a potřebuje široký sběr aktuálních informací, protože podmínky se velmi mění. Evidentně to ale studentům stojí za to a vynakládají svůj čas a dovednosti, aby se na tomto trhu zorientovali. Odborná komise hodnotila především myšlenkové úvahy studentů, které je vedou konkrétními a racionálními kroky k pohledu na bydlení ze všech možných úhlů. Pro komisi bylo těžké vybírat vítěze soutěže, protože všichni zúčastnění se snažili. Věříme, že jsme vybrali k ocenění zajímavé práce, fakticky ale vyhráli všichni, kdo se zamysleli nad svými plány na své bydlení a možnostmi jejich budoucích řešení. Věcné ceny (odborné knihy pro osobní růst) letos získávají:

Lukáš Kudla - VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Roberto Stefano del Bosco - SOŠ Morava o.p.s.  Brno

Kateřina Vašíková – Gymnázium Studentská, Havířov-Podlesí

Tatiana Almashii – SPŠel.it. Dobruška

Denisa Dobošová – MSŠZe a VOŠ Opava

Barbora Jahnová – MSŠZe a VOŠ Opava

Zdeňka Šmídová – MSŠZe a VOŠ Opava

Sovadníková - SZŠ a VOŠZ Ostrava

Škorupová - SZŠ a VOŠZ Ostrava

Tereza Koubová - SŠ CRGD Pardubice

Linda Petříková - SOŠOUUD Plzeň

Kateřina Šnebergrová - SOŠOUUD Plzeň

Kristýna Chadimová - SOŠOUUD Plzeň

Denys Kalynskyj – SŠ DUKE Náhorní, Praha 8

Vojtěch Křížek – SPŠST Praha 1

Martin Pleštil – SPŠST Praha 1

Filip Křivohlávek – SŠHSS Teplice nad Metují

Lukáš Lukš - Obchodní akademie Karviná, s.r.o.

Sabina Kusáková – Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Natálie Svobodová - Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Petra Julie Fimbingerová - Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Břetislav Heller – Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

 

Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu i v pracovním a osobním životě.

 

Vyhodnocení soutěže vydavatelství CEED pro školní rok 2017/2018:

Téma: MOJE NEJLEPŠÍ INVESTICE

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili letošního ročníku soutěže vyhlašované vydavatelstvím CEED, tentokráte na téma MOJE NEJLEPŠÍ INVESTICE. Znalostní soutěž měla výborný ohlas u studentů – pravda, definice pojmu INVESTICE byla u řady z nich velmi široká, ale pro odbornou komisi bylo velmi přínosné vidět, co vše studenti považují za investici. Nejvíce studenti vnímali jako dobrou investici své vzdělání, což je určitě potěšující. Našlo se ale i řada dobrých podnikatelských nápadů. Významné bylo i rozhodování o investování svého času a investicích do zdraví – i to je důležitý poznatek. Odborná komise hodnotila především myšlenkové úvahy studentů, které je vedou konkrétními a racionálními kroky k investičnímu pohledu na všemožná aktiva. Věříme, že jsme vybrali k ocenění zajímavé práce, fakticky ale vyhráli všichni, kdo se zamysleli nad svými aktivy a možnostmi jejich investování ve prospěch budoucích přínosů, ať peněžních, nebo nepeněžních. Věcné ceny (odborné knihy pro osobní růst) letos získávají:

Roman Dopita – SPŠE Mohelnice

Renata Švecová – Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice

Magdalena Skalková - Gymnázium a OA Mariánské lázně

Sára Šromová – Základní škola a Gymnázium Vítkov

Kateřina Vašíková – Gymnázium Studentská, Havířov-Podlesí

Petra Kuličková – Střední škola zemědělská Přerov

Anna Kadlecová – Střední škola zemědělská Přerov

Daniel Outrata – SPŠel.it. Dobruška

Jan Jedlička – MSŠZe a VOŠ Opava

Denis Polášek – MSŠZe a VOŠ Opava

Radek Šrom – MSŠZe a VOŠ Opava

Štěpán Trčka – MSŠZe a VOŠ Opava

Izabela Jarošová - SZŠ a VOŠZ Ostrava

Barbora Švýcarská  - SOŠOUUD Plzeň

Jaroslava Märzová – SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Martin Bureš – SŠGaŠ Trutnov

Matouš Olšan – ISŠTE Sokolov

Zdeněk Slavík – ISŠTE Sokolov

Nelly Vlachopulosová - Obchodní akademie Karviná, s.r.o.

Aneta Kneislová - Obchodní akademie Karviná, s.r.o.

Zuzana Hanačíková – Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Alena Procházková - Gymnázium a JŠ TGM Zlín

 

 

Můžete si přečíst zadání a vyhodnocení minulých soutěží.


Kontakt:   e-mail  ceed@ceed.cz,   tel. 577 435 131, mob. 603 444 786
Copyright   © 2020  CEED  doc.I ng. Jena Švarcová, Ph.D.