Titulní strana

Hledání

Obsah

Archiv

Dotazy

e-shop

Soutěž pro školní rok 2022/2023.

Pro školní rok 2022/2023 vyhlašujeme novou soutěž na téma: MOJE VYSNĚNÁ PRÁCE A MOJE EMOČNÍ VZORCE, která poprvé bude mít i částečnou formu experimentu, aby studenty zaujala a motivovala dozvědět se něco sami o sobě. Každý student si sám zvolí jeden týden (7 dní) v době od září do konce listopadu 2022, kdy si buď bude zapisovat, nebo alespoň na konci každého dne odhadne, jak často a jak dlouho se daný den potýkal s negativními emocemi: strach z něčeho konkrétního, úzkost, aniž by věděl proč, deprese, apatie a nechuť cokoliv řešit, vztek, pláč. Stručně na půl strany A4 pak napište, jaké negativní emoce se u vás v daném týdnu vyskytly (nepište podrobnosti, jenom jako vědci popište, jestli se u vás některé z výše vyjmenovaných emocí vyskytly, jak dlouho trvaly, a jestli se jednalo o běžný školní den nebo víkend), a zda vás ovlivňovaly při studiu. Na konci svého vědeckého popisu (nepište beletrii) pak krátce zkuste úvahu, zda by mohly podobné emoční vzorce ovlivnit vaši vysněnou práci. Odborníci obvykle radí studentům s menší psychickou odolností pečlivěji zvažovat výběr své profese, popřípadě aktivně pracovat na změnách svých emočních vzorců. Zaslané práce pečlivě vyhodnotíme a nejzajímavější oceníme knižní odměnou - odbornými novinkami českého knižního trhu.

Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2023. Vyhlášení vítězů a předání odměn proběhne do konce dubna 2023.

 Soutěžní práci můžete zaslat na email ceed@ceed.cz nebo poštou na adresu:

 Ing. Jena Švarcová, Ph.D.- CEED; Obeciny X/3623, 76001 Zlín.

Práce můžete zasílat hromadně za školu nebo třídu, nebo individuálně jednotliví studenti. Vždy ale prosíme o uvedení adresy na zaslání knižní odměny, název školy a vyučujícího pedagoga, abychom mohli výsledky soutěže zaslat i jemu, protože někteří pedagogové chtějí slavnostně vyhlašovat výsledky a předávat odměny ve své škole.

 

Vyhodnocení soutěže 2021/2022 - Zadání soutěže:

Pro školní rok 2021/2022 vyhlašujeme novou soutěž na téma: MOJE VYSNĚNÁ PRÁCE A ZNALOST INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Stručně na 1 stranu A4 napište, jaké znalosti a dovednosti z informačních technologií si myslíte, že po vás bude chtít budoucí zaměstnavatel. Programování v některých jazycích, znalosti práce s databázemi, marketingová práce se sociálními sítěmi, pokročilá práce s programy MS OFFICE apod. Zvládáte i servisní práce typu instalace aplikací, správa hesel a ochrana dat? Už jste se na brigádách s takovými požadavky od zaměstnavatelů setkali? V čem vidíte své silné a slabé stránky. Zaslané práce pečlivě vyhodnotíme a nejzajímavější oceníme knižní odměnou - odbornými novinkami českého knižního trhu. Přejeme Vám hodně úspěchů, dobrou volbu a silnou motivaci.

Vyhodnocení soutěže vydavatelství CEED pro školní rok 2021/2022:

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili letošního ročníku soutěže vyhlašované vydavatelstvím CEED, tentokráte na téma MOJE VYSNĚNÁ PRÁCE A ZNALOST INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ. Znalostní soutěž měla velký ohlas u studentů. Většina studentů uváděla, že informační technologie v jejich budoucí práci určitě budou hrát svou úlohu, někteří odhadovali velký vliv a někteří menší. Při brigádách ve firmách se s touto technikou setkali, ale zaměstnavatelé je ke složitějším a zodpovědnějším pracím s IT většinou zatím nepouštěli. Je pravděpodobné, že doba nám může chystat mnohá překvapení a část studentů již srovnávala, že jejich dosavadní znalosti a dovednosti práce s IT by jejich rodiče určitě nezvládli. Věříme, že jsme vybrali k ocenění zajímavé práce, fakticky ale vyhráli všichni, kdo se zamysleli nad svými plány na vysněnou práci a možnostmi jejího průniku s prací s informačními technologiemi. Věcné ceny (odborné knihy pro osobní růst) letos získávají:

Eliška Práchenská – SPŠel.it Dobruška

Karolína Vondroušková – EOA Děčín

Denisa Vítková – SŠ Humpolec

Jaroslav Kubeš – VOŠ a SPŠ Kutná Hora

Duc Duy Pham – VOŠ a SPŠ Kutná Hora

Štěpán Hlaváč – MSŠZe a VOŠ Opava

Karolína Kolářová – MSŠZe a VOŠ Opava

Sára Ondruššeková – SZŠ a VOŠZ Ostrava

Klára Sýkorová – SZŠ a VOŠZ Ostrava

Valentýna Svobodová – SŠ Pardubice

Martin Netolický – SŠ Pardubice

Nicole Derner – SŠ Pardubice

Kateřina Svobodová – SOŠOUUD Plzeň

Tereza Mašková – SOŠOUUD Plzeň

Hana Dvorná – SOŠOUUD Plzeň

Matouš Felkel – SPŠST Praha 1

Eliška Šeďová – SPŠST Praha 1

Eliška Karasová – SPŠST Praha 1

Natálie Štychová – SPŠST Praha 1

Matyáš Plch – SPŠST Praha 1

Matyáš Krýsl – SPŠST Praha 1

Michaela Viltová – ISŠTE Sokolov

Daniela Kolafová – SŠHŘG Trutnov

Filip Šúterik – OA a HŠ Třebíč

Van Anh Tranová – OA a HŠ Třebíč

Marie Šlapáková – SŠ Ústí nad Labem

Lukáš Koníček – Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Viktorie Machalová – Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Vendula Jurečková – Gymnázium a JŠ TGM Zlín

 

Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu i v pracovním a osobním životě.

doc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

Ředitelka CEED Zlín

Duben 2022

 

Vyhodnocení soutěže 2020/2021 - Zadání soutěže:

Pro školní rok 2020/2021 vyhlašujeme novou soutěž na téma: RADĚJI BYCH PRACOVAL V ČESKU NEBO V ZAHRANIČÍ? Stručně na 1 stranu A4 napište, jestli jste někdy přemýšleli o tom, že část, nebo celá Vaše práce by probíhala mimo Českou republiku. Jsme členy EU, což nám umožňuje volný pracovní pohyb po všech členských zemích. Jsou Češi tuto možnost ochotní a schopní využívat? Zamyslete se, jak byste byli schopni spolupracovat s pracovníky z jiných států EU, v čem vidíte své silné a slabé stránky. Zaslané práce pečlivě vyhodnotíme a nejzajímavější oceníme knižní odměnou - odbornými novinkami českého knižního trhu. Přejeme Vám hodně úspěchů, dobrou volbu a silnou motivaci.

Vyhodnocení soutěže vydavatelství CEED pro školní rok 2020/2021:

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili letošního ročníku soutěže vyhlašované vydavatelstvím CEED, tentokráte na téma RADĚJI BYCH PRACOVAL/A V ČESKU NEBO V ZAHRANIČÍ. Znalostní soutěž měla dobrý ohlas u studentů, ale pouze menší část studentů se již s brigádou v zahraničí setkala. Větší část studentů si nedovedla představit, že se odloučí od rodiny a známých a bude pracovat daleko od domova. Pandemie covid-19 ale ukázala, kolik lidí z příhraničí pravidelně dojíždí za prací do zahraničí za vyšším výdělkem, a pandemie je donutila k dodržování mimořádných opatření (pravidelné testování na covid-19, prohlášení zahraničních zaměstnavatelů apod.). Je vidět, že doba nám může chystat mnohá překvapení a práce v zahraničí může být jedním z řešení situací, které v místě svého bydliště schopni řešit nejsme. Věříme, že jsme vybrali k ocenění zajímavé práce, fakticky ale vyhráli všichni, kdo se zamysleli nad svými plány na vysněnou práci a možnostmi jejího průniku s prací v zahraničí. Věcné ceny (odborné knihy pro osobní růst) letos získávají:

Barbora Horáková – SŠ Brno Charbulova

Tomáš Martenek – SŠ Brno Charbulova

Kristýna Hovorková – SPŠel.it Dobruška

Jaroslav Sláma – SPŠel.it Dobruška

Aneta Strnadová– EOA Děčín

Jakub Šmejkal – VOŠ a SPŠ Kutná Hora

Matěj Beinhauer – MSŠZe a VOŠ Opava

Vojtěch Mazur – MSŠZe a VOŠ Opava

Veronika Vrabliková – SZŠ a VOŠZ Ostrava

Týnuš Formanová – SOŠOUUD Plzeň

Jana Fryčová – SOŠOUUD Plzeň

Julie Kapicová – SOŠOUUD Plzeň

Vanessa Pešková – SOŠOUUD Plzeň

Lukáš Hejnek – SŠ DUKE Náhorní, Praha 8

Dominik Chaloupka – SPŠST Praha 1

Jakub Kroupa – SPŠST Praha 1

Aneta Harvánková - SPŠST Praha 1

Ondřej Krejča - ISŠTE Sokolov

Tereza Kapitániková – SŠHŘG Trutnov

Andrea Neťuková - SŠHŘG Trutnov

Tereza Štachová – Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Tomáš Hřib – OA Zlín

Dominika Kubíčková – OA Zlín

Tereza Vaculíková – OA Zlín

Petr Hála – SPŠ Zlín

 

Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu i v pracovním a osobním životě.

doc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

Ředitelka CEED Zlín

Duben 2021

 

 

Vyhodnocení soutěže 2019/2020 - Zadání soutěže:

Pro školní rok 2019/2020 byla vyhlašena soutěž na téma: HOME OFFICE A MOJE VYSNĚNÁ PRÁCE. Stručně na 1 stranu A4 napište, jestli jste někdy přemýšleli o tom, že část, nebo celá Vaše práce by probíhala z domova. Znáte nějaké firmy, které nabízejí jeden či dva dny práce z domova v týdnu jako zaměstnanecký benefit? Napište nám výhody a nevýhody, které u práce z domova vidíte a jestli byste byli schopni z domova odvádět práci v požadované kvalitě a kvantitě. Zaslané práce pečlivě vyhodnotíme a nejzajímavější oceníme knižní odměnou - odbornými novinkami českého knižního trhu. Přejeme Vám hodně úspěchů, dobrou volbu a silnou motivaci.

Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2020. Vyhlášení vítězů a předání odměn proběhne do konce dubna 2020.

Vyhodnocení soutěže vydavatelství CEED pro školní rok 2019/2020:

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili letošního ročníku soutěže vyhlašované vydavatelstvím CEED, tentokráte na téma HOME OFFICE A MOJE VYSNĚNÁ PRÁCE. Znalostní soutěž měla dobrý ohlas u studentů, ale pouze menší část studentů se již s touto formou práce setkala. Větší část studentů si nedovedla představit, že pracovat se dá z domova. Aniž bychom cokoliv tušili, koronavirová epidemie v březnu a dubnu 2020 nás donutila všechny hledat formy práce i studia z domova. Je vidět, že doba nám může chystat mnohá překvapení a home office může být jedním z nich. Věříme, že jsme vybrali k ocenění zajímavé práce, fakticky ale vyhráli všichni, kdo se zamysleli nad svými plány na vysněnou práci a možnostmi jejího průniku s home office. Věcné ceny (odborné knihy pro osobní růst) letos získávají:

Kateřina Konečná – SPŠCH Brno

Lukáš Mikša – SPŠCH Brno

Gabriela Lattenbergová - SOŠ Morava o.p.s.  Brno

Jan Němeček – SPŠel.it Dobruška

Jaroslav Sláma – SPŠel.it Dobruška

Kateřina Vašíková – Gymnázium Studentská, Havířov-Podlesí

Štěpánka Plzáková – EOA Děčín

Robert Parlesák – EOA Děčín

Marek Pleva – Gymnázium a OA Mariánské Lázně

Veronika Čoriová – Gymnázium a OA Mariánské Lázně

Jan Veselský – MSŠZe a VOŠ Opava

Bára Dostálová – MSŠZe a VOŠ Opava

Nikol Venclíková – SZŠ a VOŠZ Ostrava

Kateřina Viktorová – SOŠOUUD Plzeň

Anastasiya Budlyanská – SOŠOUUD Plzeň

Bára Květová – SOŠOUUD Plzeň

Tereza Hanzlíková – SOŠOUUD Plzeň

Jakub Homolka – SOŠOUUD Plzeň

Dušáková Michaela – SŠ DUKE Náhorní, Praha 8

Maxmilian Dresler – SPŠST Praha 1

Kateřina Belisová – SPŠST Praha 1

Adéla Semerádová SPŠST Praha 1

Markéta Vltavská SPŠST Praha 1

Viola Nováková – OA, HŠ a JŠ Třebíč

Michal Nováček – OA, HŠ a JŠ Třebíč

Ema Pešatová – Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

Jessica Pohludková – Gymnázium Zlín Lesní čtvrť

 

Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu i v pracovním a osobním životě.

doc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

Ředitelka CEED Zlín

Duben 2020

 

Vyhodnocení soutěže vydavatelství CEED pro školní rok 2018/2019:

Téma: JAK CHCI BYDLET A CO PRO TO MUSÍM UDĚLAT.

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili letošního ročníku soutěže vyhlašované vydavatelstvím CEED, tentokráte na téma JAK CHCI BYDLET A CO PRO TO MUSÍM UDĚLAT. Znalostní soutěž měla extrémní ohlas u studentů – je vidět, že problematika samostatného bydlení je pro mnoho studentů zajímavá a lákavá a uvažují nad souvislostmi už na střední škole. Problematika nájemního nebo vlastního bydlení je složitá a potřebuje široký sběr aktuálních informací, protože podmínky se velmi mění. Evidentně to ale studentům stojí za to a vynakládají svůj čas a dovednosti, aby se na tomto trhu zorientovali. Odborná komise hodnotila především myšlenkové úvahy studentů, které je vedou konkrétními a racionálními kroky k pohledu na bydlení ze všech možných úhlů. Pro komisi bylo těžké vybírat vítěze soutěže, protože všichni zúčastnění se snažili. Věříme, že jsme vybrali k ocenění zajímavé práce, fakticky ale vyhráli všichni, kdo se zamysleli nad svými plány na své bydlení a možnostmi jejich budoucích řešení. Věcné ceny (odborné knihy pro osobní růst) letos získávají:

Lukáš Kudla - VOŠ, OA a SOUT Chotěboř

Roberto Stefano del Bosco - SOŠ Morava o.p.s.  Brno

Kateřina Vašíková – Gymnázium Studentská, Havířov-Podlesí

Tatiana Almashii – SPŠel.it. Dobruška

Denisa Dobošová – MSŠZe a VOŠ Opava

Barbora Jahnová – MSŠZe a VOŠ Opava

Zdeňka Šmídová – MSŠZe a VOŠ Opava

Sovadníková - SZŠ a VOŠZ Ostrava

Škorupová - SZŠ a VOŠZ Ostrava

Tereza Koubová - SŠ CRGD Pardubice

Linda Petříková - SOŠOUUD Plzeň

Kateřina Šnebergrová - SOŠOUUD Plzeň

Kristýna Chadimová - SOŠOUUD Plzeň

Denys Kalynskyj – SŠ DUKE Náhorní, Praha 8

Vojtěch Křížek – SPŠST Praha 1

Martin Pleštil – SPŠST Praha 1

Filip Křivohlávek – SŠHSS Teplice nad Metují

Lukáš Lukš - Obchodní akademie Karviná, s.r.o.

Sabina Kusáková – Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Natálie Svobodová - Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Petra Julie Fimbingerová - Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Břetislav Heller – Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

 

Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu i v pracovním a osobním životě.

 

Vyhodnocení soutěže vydavatelství CEED pro školní rok 2017/2018:

Téma: MOJE NEJLEPŠÍ INVESTICE

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili letošního ročníku soutěže vyhlašované vydavatelstvím CEED, tentokráte na téma MOJE NEJLEPŠÍ INVESTICE. Znalostní soutěž měla výborný ohlas u studentů – pravda, definice pojmu INVESTICE byla u řady z nich velmi široká, ale pro odbornou komisi bylo velmi přínosné vidět, co vše studenti považují za investici. Nejvíce studenti vnímali jako dobrou investici své vzdělání, což je určitě potěšující. Našlo se ale i řada dobrých podnikatelských nápadů. Významné bylo i rozhodování o investování svého času a investicích do zdraví – i to je důležitý poznatek. Odborná komise hodnotila především myšlenkové úvahy studentů, které je vedou konkrétními a racionálními kroky k investičnímu pohledu na všemožná aktiva. Věříme, že jsme vybrali k ocenění zajímavé práce, fakticky ale vyhráli všichni, kdo se zamysleli nad svými aktivy a možnostmi jejich investování ve prospěch budoucích přínosů, ať peněžních, nebo nepeněžních. Věcné ceny (odborné knihy pro osobní růst) letos získávají:

Roman Dopita – SPŠE Mohelnice

Renata Švecová – Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice

Magdalena Skalková - Gymnázium a OA Mariánské lázně

Sára Šromová – Základní škola a Gymnázium Vítkov

Kateřina Vašíková – Gymnázium Studentská, Havířov-Podlesí

Petra Kuličková – Střední škola zemědělská Přerov

Anna Kadlecová – Střední škola zemědělská Přerov

Daniel Outrata – SPŠel.it. Dobruška

Jan Jedlička – MSŠZe a VOŠ Opava

Denis Polášek – MSŠZe a VOŠ Opava

Radek Šrom – MSŠZe a VOŠ Opava

Štěpán Trčka – MSŠZe a VOŠ Opava

Izabela Jarošová - SZŠ a VOŠZ Ostrava

Barbora Švýcarská  - SOŠOUUD Plzeň

Jaroslava Märzová – SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Martin Bureš – SŠGaŠ Trutnov

Matouš Olšan – ISŠTE Sokolov

Zdeněk Slavík – ISŠTE Sokolov

Nelly Vlachopulosová - Obchodní akademie Karviná, s.r.o.

Aneta Kneislová - Obchodní akademie Karviná, s.r.o.

Zuzana Hanačíková – Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Alena Procházková - Gymnázium a JŠ TGM Zlín

 

 

Můžete si přečíst zadání a vyhodnocení minulých soutěží.


Kontakt:   e-mail  ceed@ceed.cz,   tel. 577 435 131, 603 444 786,
Copyright   © 2021  CEED  doc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.