Titulní strana

Hledání

Obsah

Archiv

Dotazy

e-shop

Soutěž pro školní rok 2018/2019.

Zadání soutěže:

Pro školní rok 2018/2019 vyhlašujeme novou soutěž na téma: JAK CHCI BYDLET A CO PRO TO MUSÍM UDĚLAT. Stručně na 1 stranu A4 napište, jestli jste spokojeni se svým aktuálním bydlením, případně jej chcete změnit, proč, a co pro změnu chcete udělat (obvykle to souvisí s otázkou, kde na to vezmu peníze). Problematika úvěrů na bydlení je nyní hodně diskutované téma, tedy zkuste se zamyslet nad svými plány. Zaslané práce pečlivě vyhodnotíme a nejzajímavější oceníme knižní odměnou - odbornými novinkami českého knižního trhu.

Soutěžní práci můžete zaslat na email ceed@ceed.cz nebo poštou na adresu:

 Ing. Jena Švarcová, Ph.D.- CEED; Obeciny X/3623, 76001 Zlín.

Práce můžete zasílat hromadně za školu nebo třídu, nebo individuálně jednotlivými studenty. Vždy ale prosíme o uvedení adresy na zaslání knižní odměny, název školy a vyučujícího pedagoga, abychom mohli výsledky soutěže zaslat i jemu, protože někteří pedagogové chtějí slavnostně vyhlašovat výsledky a předávat odměny ve své škole.

Uzávěrka soutěže je 31. ledna 2019. Vyhlášení vítězů a předání odměn proběhne do konce dubna 2019.

 

Vyhodnocení soutěže vydavatelství CEED pro školní rok 2017/2018:

Téma: MOJE NEJLEPŠÍ INVESTICE

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili letošního ročníku soutěže vyhlašované vydavatelstvím CEED, tentokráte na téma MOJE NEJLEPŠÍ INVESTICE. Znalostní soutěž měla výborný ohlas u studentů – pravda, definice pojmu INVESTICE byla u řady z nich velmi široká, ale pro odbornou komisi bylo velmi přínosné vidět, co vše studenti považují za investici. Nejvíce studenti vnímali jako dobrou investici své vzdělání, což je určitě potěšující. Našlo se ale i řada dobrých podnikatelských nápadů. Významné bylo i rozhodování o investování svého času a investicích do zdraví – i to je důležitý poznatek. Odborná komise hodnotila především myšlenkové úvahy studentů, které je vedou konkrétními a racionálními kroky k investičnímu pohledu na všemožná aktiva. Pro komisi bylo těžké vybírat vítěze soutěže, protože všichni zúčastnění se snažili. Věříme, že jsme vybrali k ocenění zajímavé práce, fakticky ale vyhráli všichni, kdo se zamysleli nad svými aktivy a možnostmi jejich investování ve prospěch budoucích přínosů, ať peněžních, nebo nepeněžních. Věcné ceny (odborné knihy pro osobní růst) letos získávají:

Roman Dopita – SPŠE Mohelnice

Renata Švecová – Gymnázium J. V. Jirsíka České Budějovice

Magdalena Skalková - Gymnázium a OA Mariánské lázně

Sára Šromová – Základní škola a Gymnázium Vítkov

Kateřina Vašíková – Gymnázium Studentská, Havířov-Podlesí

Petra Kuličková – Střední škola zemědělská Přerov

Anna Kadlecová – Střední škola zemědělská Přerov

Daniel Outrata – SPŠel.it. Dobruška

Jan Jedlička – MSŠZe a VOŠ Opava

Denis Polášek – MSŠZe a VOŠ Opava

Radek Šrom – MSŠZe a VOŠ Opava

Štěpán Trčka – MSŠZe a VOŠ Opava

Izabela Jarošová - SZŠ a VOŠZ Ostrava

Barbora Švýcarská  - SOŠOUUD Plzeň

Jaroslava Märzová – SŠ informatiky a finančních služeb Plzeň

Martin Bureš – SŠHSS Teplice nad Metují

Matouš Olšan – ISŠTE Sokolov

Zdeněk Slavík – ISŠTE Sokolov

Nelly Vlachopulosová - Obchodní akademie Karviná, s.r.o.

Aneta Kneislová - Obchodní akademie Karviná, s.r.o.

Zuzana Hanačíková – Gymnázium a JŠ TGM Zlín

Alena Procházková - Gymnázium a JŠ TGM Zlín

 

Všem blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalším studiu i v pracovním životě.

doc. Ing. Jena Švarcová, Ph.D.

Ředitelka CEED Zlín

Duben 2018

 

Můžete si přečíst zadání a vyhodnocení minulých soutěží.


Kontakt:   e-mail  ceed@ceed.cz,   tel. 577 435 131, 603 444 786,
Copyright   © 2018  CEED  doc.I ng. Jena Švarcová, Ph.D.