Titulní strana

Hledání

Obsah

Archiv

Dotazy

e-shop

Soutěž pro školní rok 2007/2008.

Ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou managementu a ekonomiky jsme pro vás pro školní rok 2007/2008 připravili výjimečnou akci SNÍTE O SKVĚLÉ KARIÉŘE? Napište na e-mailovou adresu ceed@ceed.cz přihlášku studentů s uvedením jména a příjmení, věku, adresy bydliště a e-mail, a my každému jednotlivci pošleme přístupový kód pro přístup do internetových univerzitních kurzů pro přípravu úspěšných zaměstnanců, připravených ve spolupráci s předními firmami ČR. Internetové kurzy jsou součástí dalšího (neakreditovaného) vzdělávání a jsou určené zájemcům od 16 let, horní hranice není omezena. Kurzy jsou do konce února 2008 zdarma. Každý jednotlivec obdrží pokyny a vlastní kód. Pokud jednotlivec absolvuje přes internet vybraný kurz (případně více kurzů z nabídky) a zašle na adresu svarcova@fame.utb.cz zadanou písemnou práci (cca5 stran A4), při splnění podmínek získá certifikát univerzity, který mu bude slavnostně předán v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Součástí bude i prohlídka prostor univerzity. Uzávěrka  přihlášek je  31.října 2007. Ukončení studia prostřednictvím internetu je 28. února 2008 - tímto dnem končí platnost kódu. Pokud kurzy student nedokončí, nic neztrácí. Úspěšní studenti, kteří splní podmínky a získají certifikát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Fakulty managementu a ekonomiky, budou zveřejněni i na stránkách vydavatelství CEED do konce dubna 2008.

Těšíme se na Vaše práce.

Ing. Jena Švarcová, Ph.D

Ředitelka nakladatelství CEED

Přehled udělených certifikátů.

Můžete si přečíst zadání a vyhodnocení minulých soutěží.


Kontakt:   e-mail  ceed@ceed.cz,   tel. 571 118 762, fax 577 019 724
Copyright   © 2009  CEED ing. Jena Švarcová, Ph.D.