1. Bankovní systém

 

Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. Hlavním úkolem těchto institucí je přerozdělení finančních zdrojů mezi subjekty, které nabízejí dočasně volné peníze a mezi ty, kteří je momentálně potřebují zejména k investování.

Všechny banky v daném státě, včetně centrální, se vzájemnými vztahy tvoří tzv. bankovní systém. V ČR je od roku 1990 dvouúrovňový bankovní systém, který je tvořen:

-          centrální bankou ČNB /zvaná též cedulová či emisní/ - státní instituce, nepodnikatelský subjekt s makroekonomickou funkcí

-          obchodní banky – podnikatelské subjekty s mikroekonomickými funkcemi

Klienti mají vztah pouze k obchodním bankám /poskytují jim bankovní služby/, kdežto centrální banka není podnikatelský subjekt a jejím hlavním úkolem je zabezpečení měnové stability. Současný vývoj centrálního bankovnictví pokračuje v posílení role centrální banky a jejich funkcí zejména ve vyspělých zemích.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test