3.1.1 Právní vymezení banky 

 

Speciální zákon č. 21/1992 o bankách, vycházející z příslušné směrnice EU, stanovuje čtyři základní podmínky, které musí každá banka splnit:

          jde o právnické osoby se sídlem v ČR, založené jako akciové společnosti

          přijímají vklady od veřejnosti. Vkladem se přitom rozumí svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Přijímání vkladů od veřejnosti u nás mohou provádět výhradně banky.

          poskytují úvěry. Za úvěr se považují v jakékoli formě dočasně poskytnuté peněžní prostředky.

          k výkonu bankovních činností mají bankovní licenci, kterou uděluje Česká národní banka. K jejímu získání musí žadatel splnit podmínky stanovené ČNB.

 

Prostředí pro činnost bank /bankovní prostředí/ je zásadním způsobem vymezeno výše uvedeným zákonem, který stanovuje podmínky pro vznik banky, její činnost, postupy a možnosti ČNB při řešení problémů vzniklých v bankách včetně jejich zániku, je zde upraven i systém pojištění vkladů.

ČNB ovlivňuje bankovní prostředí operativními nástroji měnové politiky , ale i  tím, že vydává opatření ČNB, kde konkretizuje některé podmínky pro činnost bank, obecně stanovených zákonem.  

předcházející strana     obsah      následující strana                       test