3.2.2.2.3 Speciální vkladové produkty

Stavební spoření

Stavební spoření se státní podporou mohou u nás na základě udělené licence poskytovat pouze specializované banky – stavební spořitelny (většinou dceřiné společnosti bank). Základní princip spoření spočívá v tom, že klient po určitou dobu spoří a pak získá zpět své zúročené úspory se státní podporou anebo účelový stavební úvěr /pouze na bytové potřeby stanovené zákonem/. K tomu aby získal úvěr, musí splnit tyto podmínky:

          minimální doba spoření

          minimální výše naspořené částky

          minimální výši tzv. hodnotícího čísla

Výhody stavebního spoření spočívají v nízkých úrokových sazbách z úvěru, které jsou předem dány a nelze je v průběhu doby měnit /část úrokových nákladů z úvěru si může klient odečíst od vyměřovacího základu daně z příjmu/. Dále je zde možné při splnění určitých podmínek /a nečerpání úvěru/ dosáhnout několikanásobně vyšší vnitřní výnosové míry než u klasických vkladů  /a možnost použít peníze na cokoli/. A co se týká rizika je velmi malé, neboť stavební spoření patří do kategorie vkladů na jméno a je tudíž ze zákona pojištěno a stavební spořitelny navíc podléhají příslušnému zákonu, který omezuje jejich aktivity v určitých rizikových obchodech /na rozdíl od jiných bank/.

Určitou nevýhodou je to, že každý člověk může uzavřít pouze jednu smlouvu, na kterou čerpá státní příspěvek. Rovněž je nutno počítat s poplatky za zřízení a vedení účtu. /Pozn.: v poplatcích se jednotlivé spořitelny příliš neliší./      

 

Hypoteční zástavní listy

Jedná se o speciální druh dluhopisů a jejich krytí je zabezpečeno zástavním právem na nemovitost. Neboli zdroje získané z těchto dluhopisů může banka použít pouze na poskytnutí hypotéčních úvěrů.  Z tohoto důvodu jsou relativně bezpečné a zpravidla sekundárně dobře obchodovatelné. Jejich úrokový výnos nepodléhá dani z příjmů.

Tyto cenné papíry mohou emitovat pouze banky, které získaly od ČNB speciální licenci ( v současné době je jich v ČR 9).

předcházející strana     obsah     následující strana                       test