a) Akceptační úvěr

 

Banka akceptuje /přijme/ cizí směnku vystavenou na ni klientem /je to příjemce akceptačního úvěru/ s podmínkou,  že klient musí složit peníze u banky před splatností směnky. Banka se stává hlavním směnečným dlužníkem a je tedy povinna v den dospělosti směnku proplatit /byť by klient nedodržel podmínku/.

Akceptační úvěr má zpravidla krátkodobý charakter daný splatností směnky. Slouží k financování oběhu zboží ve vnitřním i zahraničním obchodě /dodavateli je zaplaceno směnkou/. Za poskytnutí úvěru si banka účtuje akceptační provizi /často se stanovuje jako měsíční procentní sazba ze směnečné částky/.

Důvodem proč prodávající /dodavatel zboží/ využívá tohoto způsobu platby je to, že si tak  zajišťuje řádné a včasné zaplacení směnky. Bankou akceptovaná směnka je mnohem jistější než směnka akceptovaná přímo kupujícím.

Směnky akceptované prvotřídními bankami – bankovní akcepty  jsou velmi kvalitním cenným papírem a obchoduje se s nimi v některých zemích na peněžním trhu.

předcházející strana     obsah     následující strana                       test