3.2.2.1.2 Závazkové úvěry a záruky 

Dělíme na :

a) Akceptační úvěr

b) Avalový/ručitelský/ úvěr

c) Bankovní záruky /garance/

předcházející strana     obsah     následující strana                       test