b)  Forfaiting 

 Rovněž tento produkt umožňuje financování klientů, včetně krytí rizik spojených s dodavatelskými úvěry. Používají jej zejména firmy /např. strojírenské/ vyvážející rozsáhlejší celky na střednědobý či dlouhodobý úvěr. Forfaiting je odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek vzniklých při vývozu, popř. dovozu na úvěr, přičemž forfaitér nemá možnost uplatnit zpětný postih /regres/ vývozce /ten, který dodává zboží/, jestliže pohledávka není dovozcem /platí za dodané zboží/ řádně zaplacena. Znamená to tedy, že vývozce dostává zaplacenou svou pohledávku forfaitérem a rizika /úvěrové,  měnové, …/ plně přecházejí na forfaitéra a ten si sráží určitý diskont.

Předmětem mohou být pouze pohledávky, které splňují určité požadavky např.: pohledávky musí být zajištěné, zpravidla avalem banky , pohledávka je dlouhodobá, atd.

Náklady vývozce:

-          diskont

-          závazková provize /je účtována za držbu pohotových finančních prostředků od sjednání forfaitingového kontraktu do odkoupení pohledávky – předání směnky/

       -      zpracovatelská provize

předcházející strana     obsah     následující strana                       test