3.2.2.2.2 Bankovní dluhopisy

 

Vkladové listy a bankovní dluhopisy

Banky mohou získávat finanční zdroje i emisí různých forem vlastních dluhopisů, které se mohou odlišovat:

          dobou splatnosti /od 1 měsíce do několika let/,

          převoditelností /mohou být : na jméno, na řad, na majitele/,

          sekundární obchodovatelností /sekundárně neobchodovatelné a obchodovatelné/,

          formou dluhopisu /listinná nebo zaknihovaná forma/.

Úroková sazba může být stanovena fixně nebo proměnlivým způsobem s předem pevně stanovenou vazbou na referenční sazbu

Výhody pro emitující banku jsou zejména:

-          banka získá finanční zdroje na předem pevně stanovenou dobu,

-          nebývají zařazovány mezi primární zdroje a jako takové obvykle nepodléhají povinným minimálním rezervám ,

      -     jsou spojeny s nižšími provozními náklady.      

předcházející strana     obsah     následující strana                       test