8  Monetaristická koncepce úlohy státu v ekonomice

Monetaristé jsou pokračovateli klasické školy (učení Adama Smithe),  která považuje státní vměšování do ekonomiky za nepřípustné. Monetaristická (neokonzervativní) koncepce hospodářské politiky se prosazuje především v 80. letech. Hospodářská politika by se měla omezit na usměrňování množství peněz v oběhu a řízenou nabídkou peněz (tzv. supply-side economics). Teorie je postavena na dvou výchozích předpokladech

  lidé sledují svůj ekonomický zájem,
  ceny (tedy i mzdy) zajišťují svým pohybem obnovování rovnováhy na trzích.

Základem fungující ekonomiky je tedy existence volných trhů - trhu výrobků a služeb, trhu práce a trhu kapitálu. Tyto nesmějí být podle monetaristů deformovány zásahy typu "zmrazení cen a mezd", zavádění stropů úrokových sazeb, státem zaručené minimální mzdy atd.

Hlavním teoretikem a představitelem je Milton Friedman v čele tzv. chicagské školy.

V praxi z těchto zásad vycházeli R. Regan, M. Thatcherová, nebo A. Pinochet v Chile v 80. letech tohoto století.

Monetaristé kladou důraz na aktivní monetární politiku.

 

předchozí strana    obsah      následující strana             test