7  Typy hospodářské politiky

Stát používá všechny své nástroje (monetární, fiskální, důchodové a zahraničně obchodní politiky) s určitým cílem:

    chce podpořit růst ekonomiky a rozvoj podnikání - provádí expanzivní hospodářskou politiku. Nástrojem mohou být například nižší daně, nižší úroky z úvěrů, podpora exportu, dotační programy pro podnikatele apod. Možné pozitivní důsledky - růst HDP, snižování nezaměstnanosti. Možné negativní důsledky - růst inflace, růst schodku státního rozpočtu, růst zahraničního zadlužení, nevyrovnaná obchodní bilance;

     stát chce brzdit inflaci, zpomalit přehřátí ekonomiky v období konjunktury a vrcholu hospodářského cyklu - provádí restriktivní hospodářskou politiku. Nástrojem mohou být například vyšší daně, vyšší úroky z úvěrů, mzdová a cenová regulace apod. Možné pozitivní důsledky - snížení inflace, vyrovnaný státní rozpočet, snižování zadlužení. Možné negativní dopady - zhoršené podmínky pro podnikání, nárůst bankrotů firem, zvyšování nezaměstnanosti apod.

Poznámka: záměrně je v textu uvedeno slůvko možné dopady, protože v ekonomice působí řada faktorů včetně živelních událostí nebo zahraničních vlivů, které nelze předvídat ani eliminovat. Použití konkrétní hospodářské politiky tedy nikdy nezaručí stoprocentní výsledky.

 

předchozí strana    obsah      následující strana          test