7  Typy hospodářské politiky

Stát používá všechny své nástroje (monetární, fiskální, důchodové a zahraničně obchodní politiky) s určitým cílem:

    chce podpořit růst ekonomiky a rozvoj podnikání - provádí expanzivní hospodářskou politiku. Nástrojem mohou být například nižší daně, nižší úroky z úvěrů, podpora exportu, dotační programy pro podnikatele apod. Možné pozitivní důsledky - růst hrubého domácího produktu HDP, snižování nezaměstnanosti. Možné negativní důsledky - růst inflace, růst schodku státního rozpočtu, růst zahraničního zadlužení, nevyrovnaná obchodní bilance;

     stát chce brzdit inflaci, zpomalit přehřátí ekonomiky v období konjunktury a vrcholu hospodářského cyklu - provádí restriktivní hospodářskou politiku. Nástrojem mohou být například vyšší daně, vyšší úroky z úvěrů, mzdová a cenová regulace apod. Možné pozitivní důsledky - snížení inflace, vyrovnaný státní rozpočet, snižování zadlužení. Možné negativní dopady - zhoršené podmínky pro podnikání, nárůst bankrotů firem, zvyšování nezaměstnanosti apod.

Poznámka: záměrně je v textu uvedeno slůvko "možné dopady", protože v ekonomice působí řada faktorů včetně živelních událostí nebo zahraničních vlivů, které nelze předvídat ani eliminovat. Použití konkrétní hospodářské politiky tedy nikdy nezaručí stoprocentní výsledky.

 

předchozí strana    obsah      následující strana          test

Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.