12.3 Co neumíme zachytit v ukazateli HDP

U všech doposud probraných ukazatelů (HNP, HDP) jsme schopni sčítat pouze statky a služby, které prošly legálním trhem (byly zbožím s určitou cenou, za kterou byly prodány, a tak došlo k realizaci příjmů všech účastníků hospodářského procesu). Do uvedených ukazatelů tedy nejsme schopni zachytit:

      statky a služby, které si lidé ve sledovaném období vyráběli pro vlastní potřebu a spotřebu svých rodin a známých, tudíž neprošly vůbec trhem.;

     statky a služby, které prošly nelegálním trhem. Zde hovoříme o tzv. šedé a černé ekonomice (do šedé ekonomiky patří především úplatky a melouchaření - tedy nezdaněná práce a příjmy, do černé ekonomiky zařadíme příjmy z trestné činnosti, krádeží, nelegálních hazardních her, prodeje drog apod.). 

Celosvětově jde o obrovské částky, proto se je ekonomové snaží zohlednit v nejnovějším ukazatelem - čisté ekonomické bohatství (Net Economic Welfare - NEW).

předchozí strana    obsah      následující strana                test