12.3 Co neumíme zachytit v ukazateli HDP

U všech ukazatelů produktu (HNP, HDP) jsme schopni sčítat statky a služby, které prošly legálním trhem (byly zbožím s určitou cenou, za kterou byly prodány, a tak došlo k realizaci příjmů všech účastníků hospodářského procesu). Do uvedených ukazatelů se snažíme zachytit také expertně odhadované procesy (tyto odborné odhady jsou připravovány podle mezinárodně schválených metodik):

      statky a služby, které si lidé ve sledovaném období vyráběli pro vlastní potřebu a spotřebu svých rodin a známých, tudíž neprošly vůbec trhem (po změně metodiky statistického úřadu při výpočtu HDP od roku 2014, která vychází z mezinárodní metodiky Systému národních účtů SNA 2008 a evropské metodiky ESA 2010, se do HDP započítává například samosběr lesních plodů pro vlastní potřebu);

     statky a služby, které prošly nelegálním trhem. Zde hovoříme o tzv. šedé a černé ekonomice (do šedé ekonomiky patří především úplatky a melouchaření - tedy nezdaněná práce a příjmy, do černé ekonomiky zařadíme příjmy z trestné činnosti, krádeží, nelegálních hazardních her, prodeje drog apod.). 

Celosvětově jde o obrovské částky, proto se je ekonomové snaží zohlednit co nejpřesněji. Jeden z komplexních ukazatelů je například - čisté ekonomické bohatství (Net Economic Welfare - NEW).

předchozí strana    obsah      následující strana                test

 Nenašli jste to, co hledáte? Napište nám na ceed@ceed.cz.
© 2019  CEED doc.Ing. Jena Švarcová, Ph.D.